تجهیزات فرآیندی

اقلام فرآیندی:

• تامین انواع Reactor‌ با رعایت استانداردهای Asme, As1210 و Pd5500
• تامین انوع Pressure Vessels
• تامین انواع Columns و Towers
• تامین انواع تجهیزات Skid Mounted شاملFine Filter, Separator Skid :
Two Phase Production Separator, Glycol Regeneration Skid, …
• تامین انواع Tubular Heat Exchanger
• تامین انواع Plate Heat Exchanger
• تامین پکیجهای مربوط به تصفیه آب و فاضلاب (Water Treatment And Sewage Treatment Packages)
• Igf Packages